"Идвам от миналото, изпълнено с горд дух и любознание, пренасям ги в бъдещето, изпълнено с промени и предизвикателства..."

Следва

Библиотеката на Българското книжовно дружество днес Централна библиотека на Българската академия на науките, в продължение на повече от 130 години събира и съхранява ценни издания и сбирки от българската възрожденска книжнина и от чужди автори, посветили трудове на българската история, език, фолклор, етнография. Те постъпват като дарения от родолюбиви българи и славянски дружества или се закупуват с оскъдните средства на Дружеството. Тези издания са неоценими не само като историческо наследство, те са извор за научни изследвания и будят чувство на патриотична гордост за богатата духовност на българина. Във фондовете на Централната библиотека е обособена сбирка от български старопечатни книги и възрожеденски периодични издания. Тя наброява над 600 заглавия в над 900 екземпляри в хронолгични граници 1806-1878 г. Като самостоятелни колекции са организирани и подарените лични библиотеки на В. Д. Стоянов, М. Балабанов, Ст. Михайловски, Н. Михов, Н. Дилевски и други български учени и обществени дейци, в които откриваме ценни заглавия на български  автори, преводни книги, албуми  до края на XIX век. Преобладаващата част от изданията са запазени в много добро физическо състояние и се предоставят на читателите учени, изследователи, специалисти.

ПредишнаСледваща

 

Начало

1

2

3

4

5

6

 

Вашите въпроси, бележки и коментари за тази webpage изпращайте на:
ст.н.с д-р Мария Аргирова-Герасимова Exch4@cl.bas.bg
н.с. д-р Кристина Върбанова-Денчева refer4@cl.bas.bg 
Copyright 2001 Централна библиотека на БАН
Актуализирано: Февруари 13, 2003