"Идвам от миналото, изпълнено с горд дух и любознание, пренасям ги в бъдещето, изпълнено с промени и предизвикателства..."

Старопечатният фонд съдържа няколко издания на първата българска печатна възрожденска книга на Софроний Врачански –“Кириакодромион сиреч Неделник поучение”/1806, 1856, 1865, 1868/; на неповторимата “История славяноболгарская” на Паисий Хилендарски, издадена от Христаки Павлович в Будим през 1844 г. под названието “Царственик или История болгарская”. Уникални са “Рибният буквар” на Петър Берон /Брашов, 1824/ - първата книга, предназначена за”широка употреба и обща полза”; “Буквар за децата на славено-болгарскиет народ”, издаден от Н. Ненович /Будим, 1826/; “Болгарска граматика”, съчинена от Неофит Рилски /Крагуевац, 1835/ и др. п.

      

ПредишнаСледва

 

Начало

1

2

3

4

5

6

 
Вашите въпроси, бележки и коментари за тази webpage изпращайте на:
ст.н.с д-р Мария Аргирова-Герасимова Exch4@cl.bas.bg
н.с. д-р Кристина Върбанова-Денчева refer4@cl.bas.bg 
Copyright © 2001 Централна библиотека на БАН
Актуализирано: Февруари 13, 2003