"Идвам от миналото, изпълнено с горд дух и любознание, пренасям ги в бъдещето, изпълнено с промени и предизвикателства..."

Наред с учебната литература библиотеката притежава  богослужебни и библейски книги на български език като например едно ранно издание на “Новий завет” – преведено от гръцки от Петър Сапунов /Букурещ, 1828/ или “Новий завет” – превод от Неофит Рилски /Смирна, 1840/ и др. п. Борбите на българския народ за църковна независимост също намират отражение в редица заглавия като ”Образ на Царский ферман за решението на българский въпрос”/Цариград, 1870/; “Окружно писмо на Вселенскиит патриарх и на Святийт собор към православното българско духовенство и народ” /Цариград, 1872/ и много други.

ПредишнаСледва

 

Начало

1

2

3

4

5

6

 

Вашите въпроси, бележки и коментари за тази webpage изпращайте на:
ст.н.с д-р Мария Аргирова-Герасимова Exch4@cl.bas.bg
н.с. д-р Кристина Върбанова-Денчева refer4@cl.bas.bg 
Copyright © 2001 Централна библиотека на БАН
Актуализирано: Февруари 13, 2003