"Идвам от миналото, изпълнено с горд дух и любознание, пренасям ги в бъдещето, изпълнено с промени и предизвикателства..."

Особено място във фонда заемат научните съчинения. Те не са много на брой, но това не принизява значението им за историята и развитието на българската наука. Сред тях е оригиналният научен труд на първия български учен-енциклопедист д-р Петър Берон “Панеместемия” или “Всенаука” в 8 тома /Париж, 1861-1870/, а също и книгата на Марин Дринов “Поглед връх произхожданието на българский народ и началото на българската история” /Виена, 1869/.

ПредишнаСледва

 

Начало

1

2

3

4

5

6

 

Вашите въпроси, бележки и коментари за тази webpage изпращайте на:
ст.н.с д-р Мария Аргирова-Герасимова Exch4@cl.bas.bg
н.с. д-р Кристина Върбанова-Денчева refer4@cl.bas.bg 
Copyright © 2001 Централна библиотека на БАН
Актуализирано: Февруари 13, 2003