"Идвам от миналото, изпълнено с горд дух и любознание, пренасям ги в бъдещето, изпълнено с промени и предизвикателства..."

Централната библиотека притежава първите издания на българската художествена литература и на нейните представители: Илия Блъсков, Васил Друмев, Добри Войников, Сава Доброплодни, Петко Р.Славейков, Константин Величков, Любен Каравелов и много други. Не може да не посочим и Горский пътник на Георги С. Раковски /Нови сад, 1857/. Запазени са преводни художествени произведения от руски, френски, немски, гръцки езици като Басни Езопови превод от Йоан Еманоилович /Белград, 1852/; Молиер.Скъперникът превод от френски на Марко Балабанов /Цариград, 1875/; Пушкин, А. С. Капетанската дъщеря превод от руски  на Михаил Греков /Букурещ, 1875/ и т.н.

 

 

Начало

1

2

3

4

5

6

 

Вашите въпроси, бележки и коментари за тази webpage изпращайте на:
ст.н.с д-р Мария Аргирова-Герасимова Exch4@cl.bas.bg
н.с. д-р Кристина Върбанова-Денчева refer4@cl.bas.bg 
Copyright 2001
Актуализирано: 13, 2003