"Идвам от миналото, изпълнено с горд дух и любознание, пренасям ги в бъдещето, изпълнено с промени и предизвикателства..."

За да се представи пред широкия читателски кръг от изследователи, специалисти, библиофили, студенти, любители и други потребители  богатото културно наследство, съхранявано в Централната библиотека, се разработва online каталог на старопечатните книги. Надяваме се  чрез него да внесем нашия принос в реализиране на новите функции на съвременната библиотека за разкриване на фондовете й в информационното пространство.

ПредишнаHomePage

 

Начало

1

2

3

4

5

6

 

Вашите въпроси, бележки и коментари за тази webpage изпращайте на:
ст.н.с д-р Мария Аргирова-Герасимова Exch4@cl.bas.bg
н.с. д-р Кристина Върбанова-Денчева refer4@cl.bas.bg 
Copyright © 2001 Централна библиотека на БАН
Актуализирано: Февруари 13, 2003